Wywiad z Tuszem Na Rękach przeprowadzony 27-ego marca 2013 roku.


Rozmawiał: Kuba Stemplowski